Rivius Network

Rivius network

Logo Creation | Naming | Visual Identity

Rivius – a “fast secure & easy-to-use” decentralized network

Blockchain is considered as a technological revolution of mankind. After the dot com, we are witnessing the major change of the 2nd time in just one life time. Despite the how amazing this technology can become, the majority of our population does not what it means for our life.

To catching up with this movement in the next 10 years, the founding team of VBI (Vietnam Blockchain Institute) creates Rivius Network – a multi-chain network. This project aims to bring this technology to traditional & government organization with easy-to-use application. Even with zero knowledge, Rivius network can solve your problem.

Rivius network – nhanh chóng an toàn và dễ sử dụng

Sau dotcom, thế giới đang một lần nữa được chứng kiến cuộc cách mạng công nghệ mới – blockchain. Mặc dù mang lại rất nhiều thay đổi tích cực và có những ứng dụng tuyệt vời nhưng phần lớn người Việt vẫn chưa thực sự có cách nhìn nhận và hiểu biết chính xác về ý nghĩa của blockchain đối với cuộc sống của chúng ta.

Để bắt kịp xu hướng này trong 10 năm tới, nhóm sáng lập VBI (Vietnam Blockchain Institute) đã tạo ra Rivius Network – một mạng lưới đa chuỗi. Dự án này nhằm đưa công nghệ này đến với tổ chức chính phủ và truyền thống với ứng dụng dễ sử dụng. Ngay cả khi bạn chưa hiều gì về nó, Rivius vẫn có thể giải quyết vấn đề của bạn.